A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 537/2014/EU RENDELET 13. cikkében foglaltak szerint, és tekintettel az Európai Parlament és Tanács 2006. évi 2006/43/EK irányelvére (audit irányelv) is, mint könyvvizsgáló cég a következők szerint közzé tesszük az átláthatósági jelentésünket:

 


                                             Report & Audit Kft                          


Report & Audit Kft. átláthatósági jelentése

(MKVK nyilvántartási száma:001511)

a) a könyvvizsgáló cég jogi struktúrájának és tulajdonosi szerkezetének leírása;

A Társaság korlátolt felelősségű társaságként működik, a tulajdonosok Gyapjas István (97%) és  Sinkovicz Attila (3%).

b) ha a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég egy hálózat tagja:

A Társaság nem tagja egyetlen könyvvizsgálói hálózatnak sem.

c) a könyvvizsgáló cég irányítási struktúrájának leírása;

Társaság irányítását az ügyvezető: Gyapjas István végzi.

d) a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég belső minőség-ellenőrzési rendszerének leírása és az irányító vagy ügyvezető testület nyilatkozata a rendszer működésének hatékonyságáról;

A vállalkozás minőségellenőrzési rendszerét a "Minőségellenőrzési szabályzat" tartalmazza. A belső minőség-ellenőrzés célja annak biztosítása, hogy az általunk végzett valamennyi könyvvizsgálat, átvilágítás, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó könyvvizsgálati szolgáltatás a vonatkozó szakmai előírásoknak (Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok, valamint a saját és Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai előírásai) és a jogi követelményeknek megfelelően készüljön. A minőségellenőrzési rendszer kiterjed a felelőségünkre, az etikai követelményekre, az ügyfelek és konkrét könyvvizsgálati megbízások elfogadására és a végrehajtással kapcsolatos minőségi követelményekre, a könyvvizsgálati munkafolyamatra, a dokumentálásra és a független ellenőrzésre. Belső minőségellenőrzési rendszerünk standardizált, évente szakmailag felülvizsgált táblarendszereken és ezekből származtatott könyvvizsgálati eredményeken illetve dokumentációkon alapul. Előkészített szakmai eljárásaink vannak az éves zárási dokumentálás, végelszámolások, egyesülések és szétválások, magyar számviteli és IFRS szabályai szerinti konszolidálás szervezésére. Támogató anyagok segítik a beszámoló szervezett, szakmailag ellenőrzött leltárainak összeállítását. Belső minőség ellenőrzési rendszerünk, véleményünk szerint hatékony. A minőségi követelmények és minőségellenőrzési szabályok betartását független felkért belső illetve külső ellenőrök ellenőrzik és értékelik. Meg vagyunk győződve arról, hogy a vállalkozás minőségellenőrzési rendszere megfelel a nemzeti és nemzetközi szabályozó szervezetek által előírt szakmai és függetlenségi követelményeknek. Betartjuk a minőségellenőrzési előírásokat, s így a rendszer hatékonyan működik. A kiadott könyvvizsgálói jelentések mindenkor megfelelnek az adott körülményeknek.

e) arra való utalás, hogy legutóbb mikor került sor a minőségbiztosítási ellenőrzésre;

Gyapjas István (MKVK tagszáma:004857) könyvvizsgálónál a Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály, közfelűgyeleti hatósági eljárás keretében minőségellenőrzést utoljára 2023.március .24-án kelt zárójelentésében közölte, de még határozatal nem zárta le. Az ellenőrzés "nem felelt meg" eredménnyel zárult.

Gyapjas István (MKVK tagszáma:004857) könyvvizsgálónál a Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály, közfelűgyeleti hatósági eljárás keretében ezt megelőzően minőségellenőrzést utoljára 2022.április .06-án kelt határozattal zárt. Az ellenőrzés "nem felelt meg" eredménnyel zárult.

Sinkovicz Attila (MKVK tagszáma:005047) könyvvizsgálónak a kamarai minőségellenőrzésére 2018.-ban került sor. Az ellenőrzés "megfelelt" eredménnyel zárult.

A Report & Audit Kft.-nél a Pénzügyminisztérium Számviteli és Felűgyeleti Főosztálya, közfelűgyeleti hatósági eljárás keretében minőségellenőrzést utoljára 2021.március 22.-én végzett. Melyen a könyvvizsgáló cégnél lefolytatott minőségellenőrzési eljárás során az ellenőrzés "megfelelt" eredménnyel zárult.

f) azon közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek felsorolása, amelyekre nézve a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég az előző pénzügyi években jogszabályban előírt könyvvizsgálatot végzett;

2011. évig nem volt ilyen jellegű megbízásunk.

A VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt. a 2012 éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

A KEG Közép-europai Gázterminál Nyrt. a 2012 éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

A VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt. a 2013 éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

A Kartonpack Dobozipari Nyrt. a 2013. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

A KEG Közép-europai Gázterminál Nyrt. a 2013. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

A VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt. a 2014 éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

A Kartonpack Dobozipari Nyrt. a 2014. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

A KEG Közép-europai Gázterminál Nyrt. a 2014. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

A TR Investment Nyrt. a 2014. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

A VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt. a 2015 éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

A Kartonpack Dobozipari Nyrt. a 2015. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

A KEG Közép-europai Gázterminál Nyrt. a 2015. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

A TR Investment Nyrt. a 2015. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyrt. a 2015. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

Az OTT-ONE Nyrt. a 2015. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

A GLOBALINVEST Zrt. a 2015. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

A Főnix Takarékszövetkezet a 2015. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

A Hajdúdorog és VidékeTakarékszövetkezet a 2015. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket. 

A Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet a 2015. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

A Fegyvernek körzeti Takarékszövetkezet a 2015. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

A Szeghalom és VidékeTakarékszövetkezet a 2015. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

A Kartonpack Dobozipari Nyrt. a 2016. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyrt. a 2016. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

Az OTT-ONE Nyrt. a 2016. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

A SET GROUP Nyrt. (korábbi néven:TR Investment Nyrt.) a 2016. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

A Főnix Takarékszövetkezet a 2016. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a 2016. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

        Az Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet a 2016. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

        A Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet a 2016. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

        A Fegyvernek körzeti Takarékszövetkezet a 2016. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

        A Szeghalom és VidékeTakarékszövetkezet a 2016. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

        Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyrt. a 2017. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

        Az OTT-ONE Nyrt. a 2017. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

        A Csepel Holding Nyrt. a 2017. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket..

        A Fókusz Takarékszövetkezet  a 2017. szeptember 30.-i fordulónapra elkészített

                                    végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak auditálásával bízott meg bennünket.

        Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyrt. a 2018. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

        Az OTT-ONE Nyrt. a 2018. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

        A Csepel Holding Nyrt. a 2018. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

        Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyrt. a 2019. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

        Az OTT-ONE Nyrt. a 2019. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

        A Csepel Holding Nyrt. a 2019. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

        A Pensum Group Nyrt. a 2019. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

        Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyrt. a 2020. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.   

        Az OTT-ONE Nyrt. a 2020. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

        A Pensum Group Nyrt. a 2020. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

        Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyrt. a 2021. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

        A Pensum Group Nyrt. a 2021. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

        A Pensum Group Nyrt. a 2022. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

        A SINUS-FAIR Corporate Zrt.. a 2022. és 2020. éves beszámoló auditálásával bízott meg bennünket.

        Társaságunk ezt követő években már nem végez közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek könyvvizsgálatát.

g) a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenséget biztosító gyakorlatáról szóló nyilatkozat, amely azt is alátámasztja, hogy a függetlenségi kritérium belső ellenőrzése megtörtént;

Társaságunknak a tagokon kívűl nincs alkalmazottjai, csak a tagok müködnek közre. Megbízás keretében vonjuk be a szükséges szakértőket, minőség ellenőrőket.

A függetlenségi gyakorlat nyilatkozattal alátámasztott, és ennek belső ellenőrzése megtörténik.

h) a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég által a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálóknak folyamatos képzésével kapcsolatban alkalmazott politikáról szóló nyilatkozat;

Társaságunk nevében a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag, Gyapjas István és Sinkovicz Attila eleget tesz a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által előírt folyamatos továbbképzési követelményeknek.

Társaságunk nevében közérdeklődésre számottartó vállalkozások jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tagja Gyapjas István (MKVK tagszáma:004857) volt 2022. éves beszámolók auditálásáig, azt követően már nem végez közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek könyvvizsgálatát.

i) a könyvvizsgáló cégek partnereinek fizetett díjak alapjáról szóló információk;

       Társaságunk díjazási gyakorlatának alapja a munka és dologi erőforrás igénye, figyelembe véve a megbízás által felvállalt kockázatokat is, korrigálva a komplikáltság és a piaci helyzettől függő esetleges árengedménnyel illetve felárral.

j) a fő könyvvizsgáló partnereknek és a személyi állománynak rotációjával kapcsolatban a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég által alkalmazott politika leírása;

Társaságunk a Ktv. tövénybe (Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény) illetve az Audit Reform Rendeletben (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. április 16-i 537/2014/EU RENDELETE) a könyvvizsgáló cégre, partnerre, kamarai tag könyvvizsgálóra előírt rotációs követelményeket betartjuk. Erre vonatkozóan folyamatosan figyelemmel kisérjük az időszakokat.

k) a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég teljes árbevételéről szóló információk:

  Adatok e Ft-ban
Megnevezés                                       (2019.évben)  (2020.évben)  (2021.évben) (2022.évben)
Összes nettó árbevétel 42 665 42 500 44 882 50 302
- a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek és az olyan vállalkozások csoportjába tartozó szervezetek éves és összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásainak jogszabályban előírt könyvvizsgálatából származó bevételek, amelyek anyavállalata közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egység; 6 675  8 300 4 800  5 100 
- más szervezetek éves és összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásainak jogszabályban előírt könyvvizsgálatából származó bevételek; 35 990 34 200  40 082  45 202 
- a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég által vizsgált gazdálkodó egységeknek nyújtott, engedélyezett nem könyvvizsgálói szolgáltatásokból származó bevételek; 0
- más szervezeteknek nyújtott, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokból származó bevételek. 0

 

 

Debrecen, 2023. április 19. Gyapjas István       alairas

Lap tetejére ^


 

KONYVVIZSGALAT_fejlec