Szolgáltatások                                       

Szoláltatásaink          Törvényi hivatkozás          MKVK-ról         Szabályzatok,tályékoztatók

Szolgáltatásaink rövid bemutatása

Éves és konszolidált éves beszámolók könyvvizsgálata

A Számviteli Törvény előírásai szerint készített egyedi és konszolidált beszámolók könyvvizsgálata. Képzettségünk, tapasztalatunk és segítőkészséges munkánk segítségével biztosítjuk, hogy a beszámolót tanulmányozók (hitelezők, tajdonosok, munkavállalók, vevők, potenciális befektetők) hiteles képet kapjanak a vizsgált társaság vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetéről.

imgnagyito

Hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, önkormányzatok könyvvizsgálata

A Hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, önkormányzatok tevékenységét a számviteli törvény mellett számos speciális jogszabály is szabályozza. Az ágazatokra jellemző speciális szaktudással rendelkeznek könyvvizsgálóink hozzáértésünk a garancia arra, hogy ezen intézmények beszámolóiról is megfelelő magabiztossággal tudunk véleményt mondani.

imgpenz

Átalakulási vagyonmérleg könyvvizsgálata

A függetlenségi szabályok figyelembe vételével, vállaljuk átalakulások (összeolvadás, beolvadás, kiválás, szétválás, más gazdasági formába történő átalakulás), vagyonmérleg tervezetének és végleges vagyonmérlegének a könyvvizsgálatát, illetve az átalakulási folyamat támogatását.

imgegyesul

Társaságok teljes körű átvilágítása

Jövőbeni befektetők kiemelt érdeke, hogy tisztában legyenek a befektetések rejtett kockázataival. Teljes körű átvilágításunk során feltárjuk a társaságok gazdálkodásának gyenge pontjait, kötelezettségeit, adókockázatait, mely segítségével a potenciális befektetők kellően megalapozott döntést képesek hozni.

imgceg

Konszern mérlegkészítési és értékelési irányelvek összeállítása

Egy növekvő vállalkozás életében is eljön az az idő, amikor új leányvállalatokat alapít, illetve akvizíció során befektetést szerez. A Számviteli Törvény előírásai szerint az anyavállalatoknak konszolidált beszámolót kell készítenie bizonyos feltételek fennállása esetén. A konszolidált beszámoló készítésének feltétele, hogy a leányvállalatok egységes mérlegkészítési és értékelési elveket alkalmazzanak. Társaságunk segít ügyfeleinek megfelelő, pontos, jól működő rendszer kialakításában, mely során a konszolidált éves beszámoló zökkenőmentesen összeállítható.

imggraf

Apportértékelés

A tagok nem pénzbeli hozzájárása esetén a gazdasági társaságoknak könyvvizsgálót kell megbízniuk az apport értékének felülvizsgálatára, melyet ha szükséges széleskörű ismeretekkel rendelkező közreműködő szakemberek segítségével végezzük.

imgtoke

Számviteli szabályzatok elkészítése

A gazdasági társaságoknak a Számviteli Törvény előírásainak megfelelően el kell készíteniük a törvényben rögzített alapelveket biztosító számviteli politikát és kapcsolódó szabályzatokat, melyek összeállításában tapasztalatunkkal készséggel segítünk.

imgszabalyzat

Könyvvizsgálat különböző hatóságok megbízásából

Könyvvizsgálatot nem csak tulajdonosi megbízás alapján végzünk, hanem, különböző hatóságok megbízásai alapján. Ezek közé tartozik - többek között - az Európai Unió által nyújtott támogatások felülvizsgálata, illetve fejlesztési bankok által, a hitelnyújtást követően, kért könyvvizsgálat.

imgtamogatas

Adótanácsadás, adó-szakértés társaságoknak és magánszemélyeknek, képviselet és közreműködés adóhatósági eljárásokban

Gazdálkodás során kialakítandó adóoptimalizálás megtervezésében közreműködés. Adóátvilágítás, különböző adónemekben. Önrevízió feltárásában és a bevallások elkészítésében segítségnyújtás. Képviselet adóhatósági eljárásokban, tanácsadás jogorvoslati eljárások során. Adózási kérdések értelmezése, szükség esetén a hatóságokkal együttműködve. Egyedi megbízás alapján is ellátom adóellenőrzések során az ügyfél képviseletét, segítve szakmai tudásunkkal és kapcsolatunkkal az ellenőrzések minél gördülékenyebb és a megbízónk szemszögéből eredményes kimenetelét.

imgado

Könyvelés, bérszámfejtés

Teljes körű könyvelés, adóbevallások, éves beszámolók elkészítését is vállaljuk melyet szakképzett alkalmazottjaink végeznek. Alapos folyamatos tájékoztatás adunk az ügyféltársaság számviteli helyzetéről. Jelentéseket készítünk az ügyfél, illetve egyéb hatóságok részére. Partnereik könyvelési rendszerüket kialakítjuk, és meglévő felülvizsgálatot nyújtunk hozzá. Jogszabályokban előírt tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében közreműködünk.

Teljes körű számviteli szolgáltatásokat – ha szükséges kihelyezett könyvelő csoporttal - kontroling és pénzügyi elemző szolgáltatásokat vállalunk.

Teljes körű bérszámfejtés, munkaügyi és TB ügyintézés.

imgkonyveles

Igazságügyi könyvszakértői vélemény elkészítése

Gazdasági, számviteli, adó jellegű peres ügyekben, az ügyfelek kérésére illetve bírósági kirendelés alapján szakvéleményt készítünk. társaságunk tagjai között vannak akik igazságügyi szakértői névjegyzékben szerepelnek könyvszakértőként, speciális minősítéssel.

imgigazsagugy

Jogi szolgáltatások, és informatikai szolgáltatások közvetítése az egyéb szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan

Gazdasági cég ügyekben jogi szolgáltatások közvetítése közreműködő jogászok segítségével. Ügyviteli témákkal kapcsolatos informatikai megoldások megkeresésében való közreműködés, hardver és szoftver eszközök beszerzése közreműködő vállalkozások segítségével.

imgszolg

Lap tetejére ^ 


Könyvvizsgálati szolgáltatásunkhoz tartozó törvényi hivatkozásokimgparag

A számvitelről szóló (2000. évi C.) törvény 150. §-a meghatározza a számviteli szolgáltatásokat.

 

 

 • könyvviteli szolgáltatás:
  • a) a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámolókészítés rendszerének, módszerének kialakításával (ideértve a belső információs rendszer kialakítását is), a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámolókészítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve a főkönyvi nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások készítését, a beszámoló összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonását is,
  • b) az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgáltatása.

 • könyvvizsgálói tevékenység:
  • melynek során az elvégzett könyvvizsgálat célja a számvitelről szóló (2000. évi C.) törvény 155. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint:
   • annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámoló a számviteli törvény előírásai szerint készült-e, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozás (a konszolidálásba bevont vállalkozásokkal együttes) vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.
  • A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.
 • A számvitelről szóló (2000. évi C.) törvény 155. § a következőképpen határozza meg kiknek kötelező a könyvvizsgálat:
  • minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónak, kivéve ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül:
   • a) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot, és
   • b) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.
  • a kivétel nem vonatkozik:
   • a) arra a kettős könyvvitelt vezető vállalkozóra, akinek a könyvvizsgálatot jogszabály írja elő,
   • b) a takarékszövetkezetre,
   • c) a konszolidálásba bevont vállalkozásra,
   • d) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepére,
   • e) az a vállalkozó, amelyik - a megbízható és valós kép érdekében - kivételes esetben eltér a számviteli törvény előírásaitól.

Minden olyan esetben, amikor a könyvvizsgálat a számviteli törvény vagy más jogszabály előírásai szerint nem kötelező, a vállalkozó dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg.

Ha kötelező a könyvvizsgálat, akkor a vállalkozó legfőbb szerve az üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálatára, az abban foglaltak valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzésére köteles bejegyzett könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget - az előző üzleti év éves beszámolójának, egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásakor, jogelőd nélkül alapított vállalkozónál az üzleti év mérlegfordulónapja előtt - választani.

Könyvvizsgálatra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja vagy a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgáló cég választható.

A számvitelről szóló (2000. évi C.) törvény 156. § alapján a vállalkozótól független könyvvizsgáló feladata az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló valódiságának és szabályszerűségének (a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet) felülvizsgálata, e törvény és a létesítő okirat előírásai betartásának ellenőrzése, és ennek alapján az éves beszámolóról, az egyszerűsített éves beszámolóról a könyvvizsgáló állásfoglalását tükröző vélemény kialakítása, a független könyvvizsgálói jelentés elkészítése.

A Büntető Törvénykönyvről szóló (2012. évi C.) törvény. 403. § szerint  a számvitel rendjét sérti meg az, aki a számvitelről szóló törvényben vagy a felhatalmazásán alapuló jogszabályokban előírt bizonylati rendet megsérti vagy könyvvezetési, beszámoló készítési kötelezettségét megszegi, és ezzel

 • a) a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibát idéz elő, vagy

 

 • b) az adott üzleti évet érintően vagyoni helyzete áttekintését, illetve ellenőrzését meghiúsítja,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 

Lap tetejére ^


 

A Magyar Könyvvizsgálói kamarárólimgmkvk

A 2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban Számviteli törvény), valamint a 2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről (továbbiakban Kkt. ) rendelkezései alapján, ma Magyarországon csak az a személy végezhet könyvvizsgálói tevékenységet, aki a Magyar Könyvvizsgálói kamara (MKVK) nyilvántartásában aktív tagként szerepel.

Könyvvizsgálatra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja vagy a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgáló cég választható

Az a könyvvizsgáló, aki megfelel a nyilvántartásba vétel feltételeinek és vele szemben nem állnak fenn kizáró okok, nyilvántartásba vételre kerül a kamaránál, mint aktív könyvvizsgáló.

A kötelező tagsághoz kötött szigorú feltételek, azt szolgálják, hogy a kamara ezekkel, valamint a  Kkt. 149-173§-ban meghatározott minőségbiztosítási rendszerének alkalmazásával biztosítsa a tagjai szakmai kompetenciáját.

A minőségbiztosítás keretében a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megfelelő ellátásának biztosítása céljából a kamara, mint hatóság a kamarai tag könyvvizsgálók, a könyvvizsgáló cégek könyvvizsgálói tevékenységét folyamatosan ellenőrzi.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a kamarai tagok önkormányzattal és nyilvántartott, kötelező tagsággal rendelkező köztestülete. Működését és jogállását a könyvvizsgálói törvény szabályozza. A kamaráról további információ a http://www.mkvk.hu/ weboldalon érhető el.

A kamara szakmai tagozatai

A szakmai tagozatok az azonos szakterületen tevékenységet végző kamarai tagok önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szakmai közösségei.

A kamarában jelenleg az alábbi tagozatok működnek:

Igazságügyi Könyvszakértő Tagozat

A kamara Igazságügyi Könyvszakértői Tagozatának tagjai végezhetnek igazságügyi könyvszakértői tevékenységet.

A tagok listája a http://www.mkvk.hu/szervezet/tagozatok/igazsagugyi/tagok weboldalon érhető el.

Pénz és Tőkepiaci Tagozat

A Pénz és Tőkepiaci Tagozat

Tagjai azok a kamarai tagok akik: a kamara nyilvántartásában „pénzügyi intézményi”, „befektetési vállalkozási”, „pénztári” vagy „biztosítási” minősítéssel rendelkezik; vagy a pénz- és tőkepiaci (ideértve a biztosítási és nyugdíj-, önkéntes kölcsönös biztosítópénztári területeket is) területen dolgozik (vagy dolgozott az elmúlt két évben, vagy fog dolgozni a közeljövőben); vagy közérdeklődésre kitett gazdálkodó könyvvizsgálatával foglalkozik (vagy fog foglalkozni a közeljövőben), vagy érdeklődést mutat a pénz- és tőkepiac területén történt események után.

A tagok listája a http://www.mkvk.hu/szervezet/tagozatok/ptt/tagok weboldalon érhető el.

Költségvetési Tagozat

A költségvetési tagozat tagjai azok a természetes személy könyvvizsgálók, akik a költségvetési és/vagy „non-profit” jellegű területen dolgozik.

A tagok listája a http://www.mkvk.hu/szervezet/tagozatok/koltsegvetesi/tagok weboldalon található.

Adótagozat

A kamara Adótagozatának tagjai azok a természetes személy könyvvizsgálók, akik adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői végzettséggel rendelkeznek.

A tagok listáját a http://www.mkvk.hu/szervezet/tagozatok/adotagozat/tagok weboldalon lehet elérni.

Könyvelői Tagozat

A könyvelői tagozatba minden kamarai tag jelentkezhet, a tagok listáját a http://www.mkvk.hu/szervezet/tagozatok/konyveloitagozat/tagok weboldalon lehet elérni.

Natúra Tagozat

A tagozat tagjai azok a természetes személy könyvvizsgálók akik olyan ágazatokban tevékenykedő gazdálkodók és más szervezetek speciális könyvvizsgálati feladatait végzi, mint: mezőgazdaság, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás, nemzeti parkok, vízgazdálkodás, környezetvédelem.

A tagok listája a http://www.mkvk.hu/szervezet/tagozatok/natura/tagok weboldalon tekinthető meg.

Informatikai Tagozat

A tagozatba minden kamarai tag jelentkezhet, de első sorba olyan személyek a tagjai akik az informatika után fogékonyak a tagok listáját a http://www.mkvk.hu/szervezet/tagozatok/IT_tagozat/tagok weboldalon lehet elérni.

Lap tetejére ^

Szabályzatok, tájékoztatók

Könyvvizsgáló társaság minőségellenőrzési elveire és eljárásaira vonatkozó szabályzat

Belső adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató

Lap tetejére ^

KONYVVIZSGALAT_fejlec